“Rörelser vid vatten”

Del av ”Rörelser vid vatten”. En installation i tillsammans med Malin Bogholt och i
samarbete med Shelley Sharr.Konsthallen Lokstallet i Strömstad,2018.