dubbel reflection, sculpture

Dubbel Reflektion

Public commission for Nya Torslandaskolan, Göteborg, Sweden, 2013.

Leo about the work (in Swedish):

Skulptural gestaltning utanför entrén till Nya Torslandaskolan. En dubbelsnurra, kanske inspirerad av den klassiska balanserande leksakssnurran men jag vill att associationsnivån skall vara hög. Formellt har den runda formen inget slut och en ring kopplas till en annan som ringar på vattnet, en förutsättning till utveckling. Att den är dubbel har både med samverkan att göra som de spegelreflexer man kan hänföras av en helt stilla morgon till havs, då man kan undra om den hägring man ser ligger ovanför eller under den reflekterande holmen vid horisonten. Båda tycks lika verkliga.

Det är en skulptur i färg. Där färgen har lika stor verkningsgrad som formen. Paletten är lånad från en sommarstrand och förväntas kunna spela med de färgackord som finns på byggnadens fasad och entréomfattning. Jag hoppas även att den runda öppna trappan inne i byggnaden kan bli en pendang och igenkänning för besökaren i sin form och färgsättning.

Skulpturen skall se ut att stå direkt på markbeläggningen, som om den nyss landat och fortfarande snurrar på sin rostfria axel.