Sprung, sculpture

Pilane Skulptur

Exhibition at Pilane sculptural park, Sweden, 2009-2011.

Sprung” and “Ur

Leo about Sprung (in Swedish):

“Sprung” är ett arbete byggt på bergskrönet vid Pilane med utsikt ut mot det öppna havet. Den är formad som en transparent kub med sidan 6 m. gjord av träslanor och ställningsrör. I detta rum växer en av pilslanor sammanbuntad spiralslinga fram.

Verket berättar kanske något om den energi som finns på Pilane och dess rörelse utåt havet: kanske om andra möjligheter och nya horisonter. I dess motsatta riktning knyter den an till gravfältets historia.