room for reflection, general view

Room for reflection

Public commission for Brinkåsen, psychiatric clinic, Vänersborg, Sweden, 2011.

Leo about the work (in Swedish):

Ett hålrum tas upp i den ljusa putsade väggen till höger om entrén. Denna öppning harmonierar i höjd och storlek med väggens befintliga fönster och i proportionen 2 : 3 i dess
längd. Horisontellt ges detta nya rum en mjukt böljande form i vänster och höger hörn och putsas på samma sätt som väggen i övrigt, i vit puts.

Ut ur denna nisch, skjuter små figurer ut på trappade konsoller i aluminium, brons och plexiglas. Figurerna som i huvudsak är parafraser från konsthistorien, gjuts också i olika material som brons, glas, hårdgips och aluminium, för att erhålla olika slag av materialisering och transparens. Byggnaden blir på så sett befolkad av andra historiska referenser som nya möjligheter till inspiration. Ett glas täcker hela detta scenrum som limmas med silikon i en smal rostfri ram.