Tag Archives: Sprung

Konst i Världsarvet Höga Kusten

Artist talk by Leo Pettersson (in Swedish):

Parallellt med mina andra konstnärliga arbeten har jag alltid intresserat mig för olika landskapsrum; urbana statsrum, kultiverade eller förvildade parkrum, det öppna landskapet, skogsrummet, med mera.

Min konstnärliga klåfingrighet har då alltid gällt att i första hand exponera ett i mitt tycke specifikt och karaktäristiskt landskapsrum. (Och i andra hand låta dessa rum visualisera min egen produktion).

Cirkus Bröte

Det kan ha varit som i den enklaste, (och kanske bästa produktionen), då man som barn satt med några kompisar i en djup bergsravin med stora höga lövträd och med de medel som stods till buds: kniv, yxa och såg, slanor, grenar, kastruller, speglar och allt bröte man kunde hitta, som bortslängda fynd i marken, byggdes det upp ett nytt slag av rum, en ny scen; ett “Cirkus Bröte”.

Kastrullocken dånar och det råder totalt kaos. I minnets vindlande bilder inträder ibland byggandet av `Cirkus Bröté som ett euforiskt allkonstverk, eller i alla fall ett embryo till ett sådant.

Kaos & Arketyper

1992 blir jag inbjuden till Schloss Ettersburg/Buchenwald/Weimar och deltar i en utställning som kallades:Landschaft und Skulptur, med 5 relativt stora skulpturer i trä, vilka ingick i en serie, som jag kallade “Kaos & Arketyper”.

Rummet jag hade valt att exponera var det förvildade parkrummet med betande boskap från DDR-tiden. Med en enkel geometri kom dess uttryck närmast att beskrivas som stora vaxade möbler eller skulpturer gjorda av ett bonat parkettgolv, i kontrast till stora, höga lövmassor av lind, alm och bok.

Vid det tillhörande seminariet med workshop gick jag in i den intilliggande höga bokskogen och markerade vägskälet från Goethes Schloss Ettersburg till massgravarna i koncentrationslägret Buchenwald. Det blev genom ett snårigt och något kaotiskt kryss i bokslanor och grenar.

Buchenwald, sculpture in forest

Thurso, Skottland

1996 blir jag inbjuden till Thurso i norra Skottland där jag arbetar i det vida öppna landskapet med en linje i form av 6 stycken skulpturer utskurna i stora stenhällar.

scotland

Kub

Verket “KUB”, bestod av tusentals vitmålade träslanor, hängande från taket, formerade de en transparent kub med sidan 10 meter. Det byggdes 1997 för att exponera den graffiti-tyngda, övergivna och svarta panncentralen “Katedralen” på Röda Sten i Göteborg.

Den enda färg som saknades i rummet var den vita.

kub, installation

Listening

“Listening”, var ett arbete i vidjor och neon, en stor tratt, som gjordes för Göteborgs stad, i en av almarna, i Alléparken, 2000. Syftet var att med denna aparta `lampa’, göra en markering av och ljussätta en av de stora almarna i Allén.

listening

The Loop

Skövde Konsthalls utställningsrum intogs 2002 av en 110 meter lång slinga, eller wire, ihopsurrad av vidjor, vilken slog mot och tangerade hallens bländande ljusa väggar och tak.

the loop, installation

Klippdockor

Under första halvan av 2000-talet arbetar jag dels vidare på serien “Klippdockor” i Hallindens stenbrott/Bohuslän. Det är enkla figurer, innehållande en grundläggande geometri, (kuben, den halva liksidiga triangeln och cirkeln), arrangerade, uppbyggda och huggna ur stora råa stenhällar med ett vidsträckt associationsfält.

klippdockor

Den visuella ingången är något lätt igenkännbart som sedan successivt transformeras om till nya betydelser. Dels har jag arbetat med den fysiska färgen som materia och ljus i olika sammanhang.

Det är med stort intresse jag läser om projektet “Konst i Världsarvet” Höga Kusten och skulle med lika stort engagemang som jag en gång gick in i “Cirkus Bröte”, men nu med lite mer erfarenhet, gå in i detta projekt, för att som jag tror, sätta ljus på detta unika landskap.