Tag Archives: vidjor

Momento

Artist talk by Leo Pettersson in Örebro, Sweden (in Swedish)

De senaste årens arbeten har växlat mellan konkret, fysisk påtaglig skulptur i sten och platsspecifika organiska byggen på olika platser i landet och utomlands.

Kaos och arketyper

Buchenwald, sculpture in forestHär kan då bland annat nämnas “Kaos och arketyper”, en serie större arbeten, i huvudsak gjorda i trä och utställda i bland annat Weimar, Tyskland, 1992, på Millesgården, Lidingö, 1993 och i Fabriken, Göteborg, 1994.

Verket “KUB”, vilket bestod av tusentals vitmålade träslanor, hängande från taket, formerade de en transparent kub med sidan 10 meter. Byggt 1997 för Röda Sten i Göteborg.

kub, installation

“Listening”, var ett arbete i vidjor och neon, en stor tratt ut mot universum, som gjordes för Göteborgs stad, i en av almarna, i Alléparken, 2000.

listening

Skövde Konsthalls utställningsrum intogs 2002 av en 110 meter lång slinga, eller wire, ihopsurrad av vidjor, vilken tangerade mot hallens väggar och tak.

the loop, installation

Klippdockor

Serien “Klippdockor”, där utgångspunkten är enkla figurer, med ett vidsträckt associationsområde, utklippta i stora stenhällar, har visats på ett flertal platser, senast i Karlstad 2003 och i Skien, Norge 2005.

klippdocka01

Den mindre skalans arkitektur

Parallellt med detta har jag under sista tiden mer och mer kommit att intressera mig för den mindre skalans arkitektur och intimiteten i det mindre rummet.

Det jag arbetar med nu är skalförskjutningar i det fysiska och imaginära rummet. Det är några långa vita målningar och teckningar av typografiska kontinenter och stadslandskap med inslag av kommenterande mindre skulpturer.

sculptures, small paraphrases from art history

Utgångspunkten är den fysiska vita färgen och dess växelverkan med summan av grundfärgernas prismatiska spektra som också är vitt, fast optiskt vitt. Den fysiska summan av grundfärgerna är ju svart eller åtminstone brunsvart. Detta gränsland av paradoxer och fysisk färg, befolkas av några små skulpturer, som konsthistoriska parafraser.

London, Estland och kyrkogårdar

2006 arbetar jag en längre tid i London med några långa/vita målningar och gör några mindre parafraser i trä, jag fortsätter här även med färg och det känns riktigt uppfriskande.

Jag arbetar även med den västra infarten till Mölnlycke centrum, ett uppdrag från Härryda kommun som ska vara klart nu till sommaren 2007.

X-t, sculpture

Under en vistelse i Estland 1995, kom jag att besöka några kyrkogårdar som fick mig att reflektera över gravplatser och viloplatser i övrigt.

Dessa låg här ingärdade i en befintlig gammal tallskog. Det var alltså inte en gammal kyrkogård som skogen hade erövrat utan en relativt nyanlagd, där man planerat vilorummet att ligga i skogen.

Man hade verkligen ansträngt sig för att skapa en rogivande och meditativ plats, där den som ville kunde minnas och hedra någon bortgången eller kanske utan anhöriga, just här kunde slå sig ner och fundera en stund över livets och dödens mysterier.

En liknande omsorg om just platsen verkar många förnimma vid de gravar som våra förfäder, under brons och stenålder uppförde. Bortsett från att arbetskostnaden var betydligt lägre, både under förhistorisk tid och i Estland före 1995, skulle man önska att man kunde ta mer professionell hjälp vid val av plats och utformning vid våra gravvårdar och kyrkogårdar idag.

Vi blir allt fler som sörjer och ännu fler som dör. De flesta önskar sig säkert mer av en kyrkogård än namn och årtal. En del av våra kyrkogårdar kan liknas vid bostadsbyggandets strategi under miljonprogrammet, när det gäller effektivitet och framkomlighet av arbetsfordon och dylikt och lämnar inte mycket över till andlig stimulans. Så borde det inte vara och så behöver det inte heller vara.